Pedagogisk virksomhetsplan 2024-2029

Her finner du barnehagens pedagogiske virksomhetsplan for perioden 2024-2029. Planen skal synliggjøre barnehagens pedagogiske fundament.