Pedagogisk virksomhetsplan 2019-2023

Her finner du barnehagens pedagogiske virksomhetsplan for 2019 - 2023. Planen er et overordnet dokument som grundig dokumenterer barnehagens arbeid. Planen er et arbeidsverktøy for personalet, som vi bruker sammen med rammeplanen for å utarbeide vår mer detaljerte planer for barnehagehverdagen. Planen sikrer den røde tråden i alt vi gjør. Planen er også et dokument for alle foreldre og andre som er interessert i hvordan barnehagen tenker og jobber.