SU - Samarbeidsutvalget

SU er foreldrenes organ,hvor alle foreldre kan melde saker de er opptatt av og som de ønsker fremmet inn mot barnehagen. SU deltar i planlegging og gjennomføring av barnehagens dugnader. I SU sitter to foreldrerepresentanter, disse velges under høstens foreldremøte. Barnehagen er representert med to ansattrepresentanter og en eierrepresentant kan deltar ved behov. Vil du vite mer om SU kan vi anbefale FUB sine sider: https://foreldreutvalgene.no/fub/

Barnehageåret 2023/2024 er dette Barnehagens samarbeidsutvalg:

1. Kristin Kolås Henriksen, foreldrerepresentant for Ekorn og Hakkespett

2. Trude Fjugstad, foreldrerepresentanter for Bikuben og Maurtua 

3. Rita Skar, ansattrepresentant

4. Anita Martinsen, ansattrepresentant

 

Mail til SU kan sendes til:

SU@barnashus.com

 

 Vil du vite mer om SU kan vi anbefale FUB sine sider:

https://foreldreutvalgene.no/fub/