Su - Samarbeidsutvalget

Su er foreldrenes organ,hvor alle foreldre kan melde saker de er opptatt av og som de ønsker fremmet inn mot barnehagen. Su deltar i planlegging og gjennomføring av barnehagens dugnader. I Su sitter to foreldrerepresentanter, disse velges under høstens foreldremøte. Barnehagen er representert med to ansattrepresentanter og en eierrepresentant kan deltar ved behov.

Barnehageåret 2020/2021 er dette Barnehagens samarbeidsutvalg:

1. Marie Hermansen, foreldrerepresentant

2. Nina Martinsen, foreldrerepresentanter

3. Ida Jakobowska, ansattrepresentant

4. Cinzia Verzeletti, ansattrepresentant

 

Mail til Su kan sendes til:

SU@barnashus.com