Avdelingene våre

Barnas Hus Gullhella barnehageåret 2023 - 2024 består av: Bikuben- 9 barn født 2021-2022 Maurtua- 9 barn født 2021-2022 Hakkespett - 16 barn født 2018-2020 Ekorn - 16 barn født 2018-2020

Bikuben og Maurtua er våre småbarnsavdelinger, med 9 barn og 3 ansatte hver. Disse to gruppene jobber tett sammen.

Samtidig som vi mener at små barnegrupper gir den beste forutsetning for en god start i barnehagen preget av trygghet, rutinesituasjoner og omsorg. Som igjen kan føre til lek, latter og god språkutvikling. 

Ekorn og Hakkespett går storebarn. Her får 3-6 åringer et godt felleskap seg i mellom, der de eldste hjelper de yngste og de yngste lærer mye av de eldste. Lek og vennskap står i fokus også for denne aldersgruppen.

Disse to grupper benytter seg 2-3 dager i uken av det flotte Lavvo-område på jordet ved Ulfs vei, med gapahuker, grillhytte og lavvo. Resternede 2-3 dager oppholder de seg på vår trivilige avdeling. 

Dermed for disse barn oppleve det beste fra to verdener.