Avdelingene våre

Barnas Hus Gullhella barnehageåret 2020 - 2021 består av: Karlsvogna - 14 barn født 2018-2019 Jupiter - 13 barn født 2015-2017 Pegasus - 15 barn født 2015 - 2017

Karlsvogna er småbarnsavdelingen, med 14 barn og 4 ansatte. Barna blir delt i 2 grupper, laver født i 2019 og sommerfugler født i 2018.

Vi har fokus på trygghet, rutinesituasjoner og kjærlighet. Vi jobber etter rammeplanen og progresjonsplaner etter alder. Vi har turdag en dag i uka for sommerfuglene, hvor vi rullerer på hvem som blir med på lavoplassen eller andre turmål.  Vi har fokus på at alle barna skal få en god og trygg start på barnehagelivet. Vi jobber mye med rutinesituasjonene og skaper forutsigbarhet i hverdagen til barna. Omsorg og kjærlighet er det mye av på Karlsvogna! Personalet ønsker i tillegg til å være barnas omsorgspersoner, deltagende i barnas lek og  hjelpe og støtte barna i den gryende leken. Vi er opptatt av at den beste språkstimuleringen skjer gjennom lek og hverdagslige aktiviteter, men vi har også samlinger med sang og eventyr. 

 

 

Avdeling Jupiter har 13 barn i alderen 3-6 år. Vi er mandager og tirsdager i lavvoen og torsdager og fredager på huset. Onsdager har vi førskoleopplegg og gruppedag for 3 og 4 åringer. 

Vårt fokus er at alle har noen å leke med, og at det skapes gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksne. Våre satsingsområder er lek, språk og relasjoner, og vi ser hver dag viktigheten av å knytte disse sammen. Jupiter skal være et sted med mye omsorg og kjærlighet.

 

Pegasus er en avdeling med 15 barn fra 3-6 år. Vi har et flott Lavo-område på jordet ved Ulfs vei, med gapahuker, grillhytte og lavo. Her er vi  torsdag og fredag, å har fokus på natur og uteliv. Det er lagt til rette for fysisk utfoldelse i skog og mark, studie av natur og dyreliv planter og vekster. I vinterhalvåret foregår det daglig skigåing og aking, og ellers aktiviteter med snø og is. Barna kan lære seg å sage, spikke med kniv og snekre, under kyndig veiledning av voksne.  Vi tegner og maler og har flere formings aktiviteter, ofte med gjensbrukt materiale. Gode regler for sikkerhet er godt innarbeidet. Alle barna får en hel dag i uken på hovedhuset. Her lekes det i dukkekrok, med tog og Lego, og ellers med det vi har tilgang på her av materiell og leker inne.Tirsdag og onsdag holder vi til på huset, hvor vi leker og har aktiviteter ute og inne. 

 

I barnehagen bruker alle avdelingene også den fine uteplassen vi har med klatrestativ, sandkasse, husker og mer.