Avdelingene våre

Barnas Hus Gullhella barnehageåret 2020 - 2021 består av: Karlsvogna - 14 barn født 2018-2019 Jupiter - 13 barn født 2015-2017 Pegasus - 15 barn født 2015 - 2017

Karlsvogna er småbarnsavdelingen, med 14 barn og 4 ansatte. Barna blir delt i 2 grupper, laver født i 2019 og sommerfugler født i 2018.

Vi har fokus på trygghet, rutinesituasjoner og kjærlighet. 

 Avdeling Jupiter har 13 barn i alderen 3-6 år. 

 Pegasus er en avdeling med 15 barn fra 3-6 år.

Disse to grupper benytter seg 2-3 dager i uken av det flotte Lavvo-område på jordet ved Ulfs vei, med gapahuker, grillhytte og lavvo. Resternede 2-3 dager oppholder de seg på vår trivilige avdeling. 

Dermed for disse barn oppleve det beste fra to verdener.