Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet om barns sykdom

Her finner du Folkehelseinstituttets retningslinjer om barns sykdom og når de kan være i barnehagen og når de bør være hjemme. OBS under covid-19 gjelder: syke personer skal ikke være i barnehage. (Veileder om smittevern i barnehage 29.05.2020, Utdanningsdirektoratet)