Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet om barns sykdom

I Barnas Hus Gullhella, baserer interne rutiner seg i hovedsak på HelseNorge og FHI sine veiledninger, og da særlig følgende: «Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet bør være feberfri.»