Barnas Hus Gullhella - Et naturlig valg !

Barnas Hus startet som privat barnehage i 1989. Vi holder til på Gullhella vis a vis Rema 1000, i et stort sjarmerende hus med en innholdsrik og fin utelekeplass. Vi har også et naturområde med grillhytte, lavo, bålplass og fantastiske turmuligheter, ca 5 min. gange fra barnehagen. Denne er vi veldig glad i og stolte av.

Barnas Hus har tre avdelinger, som du kan lese mer om under "avdelingene våre".

 

Alle avdelingene har åpningstid fra kl 07.15 - 16.45.

Natur og uteliv - Vi er en barnehage med lange tradisjoner for natur og uteliv. I 1996 startet vi opp, som en av Norges første barnehager, en egen naturavdeling hvor barna var ute tre hele dager i uken. Uteliv gjennomsyrer aktiviteten i hele barnehagen. Dette barneghageåret er alle 4 og 5 åringer ute i lavo-området vårt 4 dager i uken.Dette betyr at de leveres ute i lavoområdet om morgenen, og hentes der. En dag i uken bytter de plass med en gruppe 3 åringer fra huset, og de er derfor den 5.dagen sin på huset. 3 åringene er altså ute i skogen en dag i uken. Lavoplassen vår er godt opparbeidet og et hyggelig sted hvor små og store trives godt.

Siden 1996 har vi opparbeidet mye kompetanse på området natur og uteliv.Vi ser i dette arbeidet hvor selvstendige, trygge og ikke minst friske barn vi får. Barn som til daglig opplever naturen på nært hold får også tidlig et sunt forhold til hvordan man bruker og tar vare på naturen. Vi har gjennom året fokus på at barna skal lære seg litt om plante og dyrelivet rundt lavoplassen, og barna blir kjent med alt fra biller og maur til fugler og rådyr. I tillegg til de rent naturmessige forhold, er det også et fysisk aspekt ved det å ha en naturlekeplass. I løpet av førskolealder skal barn tilegne seg grunnleggende fysiske og motoriske aktiviteter som de må mestre for å klare seg på egen hånd her i livet. Samtidig som barnehagen tilrettelegger for trygg lek og aktiviteter inne og ute, oppfordrer vi til å ta nye spennende og fysiske utfordringer. Gjennom bruk av lavoplassen vår og turer i nærområdene, blir barna utfordret på å gå lengre avstander, klatring, balanse etc. Vår satsing på natur og uteliv er derfor et målrettet arbeid for barnas fysikk og gode helse. Vi får stadig positive tilbakemeldinger på dette, både fra barn, foreldre, skole og nærmiljø.

Om vinteren har vi flotte akebakker og skiløyper tilgjengelig for barna, og i tillegg til lavoplassen disponerer vi fotballbane om sommeren og skøytebane om vinteren, rett utenfor gjerdet til barnehagen. Vi har også som tradisjon at alle 5 - åringer får tilbud om å delta på skiforeningens skiskole. Denne arrangeres hver vinter på Eidjordet, i fin gåavstand fra barnehagen.

Lek, Språk, Relasjon og Natur er våre fokusområder! 

Vår visjon "Samhold og latter i bøtter og spann", sier noe om vårt sterke fokus på gode relasjoner og gode opplevelser for barna. Den gode barndommen er vår viktigste rettesnor!

Eieform og drift:

Barnas Hus Gullhella As startet som aksjeselskap i 1989 (mer informasjon om historikk finnes i vår virksomhetsplan).Vår største aksjonær er Gullhella Vel. Ved overskudd sier våre vedtekter at alt skal tilbakeføres i driften (dvs at det ikke blir utbetalt utbytte) og vi har også pliktig dugnad for foreldrene.Dette er medvirkende årsaker til at vi har muligheter for nyinvesteringer og oppgradering av barnehagen. Vi har en solid, trygg og positiv drift av barnehagen, med fokus på barn og ansatte.

Oppgradering av huset:

Det er stadig ting som må oppgraderes i et gammelt bygg, og dette gjøres fortløpende. Større oppgraderinger planlegges og gjennomføres i samråd med styret. Den siste store investeringen var den flotte utelekeplassen vår, som var ny høsten 2012.