Barnas Hus Gullhella - Et naturlig valg !

Barnas Hus startet som privat barnehage i 1989. Vi holder til på Gullhella, i et stort sjarmerende hus med en innholdsrik og fin utelekeplass. Vi har også et naturområde med grillhytte, lavvo, bålplass og fantastiske turmuligheter, ca 5 min. gange fra barnehagen. Denne er vi veldig glad i og stolte av.

 

Natur og uteliv - Vi er en barnehage med lange tradisjoner for natur og uteliv. I 1996 startet vi opp, som en av Norges første barnehager med en egen naturavdeling, hvor barna var ute tre hele dager i uken. Uteliv gjennomsyrer aktiviteten i hele barnehagen. Nå bruker begge våre storebarnsavdelinger lavvoområdet, som har fått egen grillhytte. Det vil si avdelinger er henholdsvis 2-3 dager i uken ute. Da blir barna både levert og hentet på det fantastiske området, med magisk stemning. 

Siden 1996 har vi opparbeidet mye kompetanse på området natur og uteliv.Vi ser i dette arbeidet hvor selvstendige, trygge og ikke minst friske barn vi får. Barn som til daglig opplever naturen på nært hold får også tidlig et sunt forhold til hvordan man bruker og tar vare på naturen. Vi har gjennom året fokus på at barna skal lære seg litt om plante og dyrelivet rundt lavvoplassen, og barna blir kjent med alt fra biller og maur til fugler og rådyr. I tillegg til de rent naturmessige forhold, er det også et fysisk aspekt ved det å ha en naturlekeplass. I løpet av førskolealder skal barn tilegne seg grunnleggende fysiske og motoriske aktiviteter som de må mestre for å klare seg på egen hånd her i livet. Samtidig som barnehagen tilrettelegger for trygg lek og aktiviteter inne og ute, oppfordrer vi til å ta nye spennende og fysiske utfordringer. Gjennom bruk av lavvoplassen vår og turer i nærområdene, blir barna utfordret på å gå lengre avstander, klatring, balanse etc. Vår satsing på natur og uteliv er derfor et målrettet arbeid for barnas fysikk og gode helse. Vi får stadig positive tilbakemeldinger på dette, både fra barn, foreldre, skole og nærmiljø.

Grønt flagg sertifisert: 

I 2021 ble vi en miljøsertifisert barnehagen. Noe vi mener passer fint sammen med vårt utelivsprofil og fokus på å ta vare på naturen rundt oss.

Eieform og drift:

AS Barnas Hus Gullhella startet som aksjeselskap i 1989 (mer informasjon om historikk finnes i vår virksomhetsplan).Vår største aksjonær er Gullhella Vel. Ved overskudd sier våre vedtekter at alt skal tilbakeføres i driften (dvs at det ikke blir utbetalt utbytte)

Dugnad for foreldrene er en medvirkende årsaker til at vi har muligheter for nyinvesteringer og oppgradering av barnehagen. Vi har en solid, trygg og positiv drift av barnehagen, med fokus på barn og ansatte.

Oppgradering av huset:

Det er stadig ting som må oppgraderes i et gammelt bygg, og dette gjøres fortløpende. Større oppgraderinger planlegges og gjennomføres i samråd med styret.