Vedtekter

Barnas Hus Gullhella AS er en barnehage som drives på ideelt grunnlag, i tråd med barnehagelovens formålsparagraf. 

Barnehagensvedtekter blir fastsatt av generalforsamlingen, som holdes en gang i året.

Vedtektene 2024