Medisineringsskjema

Grunnholdning til medisinering i vår barnehagen er, at det er foresattes ansvar å gi medisin til barnet sitt. Det vil likevel finnes tilfeller der personalet i barnehagen, etter avtale med foresatte, kan bistå med medisinering. Det forutsetter tett samarbeid mellom foresatte og de ansatte og at følgende 4 vedlegg blir fylt ut og levert til barnehagen: