Årsoversikt

Vi følger våre planer og tradisjoner også det kommende barnehageår, selv om en del tradisjoner kanskje må forandres eller gjennomføres avdelingsvis isteden for felles, med hensyn til til en hver tid gjeldende smittevern.

Årsoversikten gir dere datoer for alle tradisjonene våre, fridager og andre spennede hendelser og aktiviteter Årsoversikt 2022-2023 foresatte