Eierstyret

Her kan du lese om barnehagens eierstyre og finne link til sittende representanter.

AS Barnas Hus Gullhella er et aksjeselskap. Gullhella og omegn husmorlag, og Gullhella og omegn velforening eier de fleste aksjene, mens resten er fordelt på mange private eiere, deriblant foreldre i barnehagen. 

Det velges representanter til eierstyret på barnehagens årlige generalforsamling. I eierstyret sitter 5 eierrepresentanter, hvorav en av de representerer Gullhella og omegn velforening I tillegg delta en personalrepresentant og daglig leder. De to sistnevnte har ingen stemmerett i styret.

Representantene signerer taushetserklæring og de skriver under på styrets etiske retningslinjer når de trer inn i styret.

Eierstyret kan til enhver tid kontaktes på mail: styret@barnashus.com

Eierstyret i Barnas Hus 2024-2025