Rammeplan for Barnehager

01.08.2017 trådte ny Rammeplan for barnehager i kraft

Her finner du den nye Rammeplanen for barnehager, som trådte ikraft 1 august. Denne skal vi jobbe mye med dette barnehageåret, og vi gleder oss til å starte med dette arbeidet nå i høst.

rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017