Velkommen til AS Barnas Hus Gullhella

AS Barnas Hus Gullhella er en barnehage som drives på ideelt grunnlag, i tråd med barnehagelovens formålsparagraf. Formålet er å gi barn i nærmiljøet en god barndom preget av trivsel, vennskap, lek og læring. Barnehagen drives med en tydelig natur og frilufts profil, og alle barn vil i løpet av barnehagetiden tilbringe mye tid ute i naturen.