ledige plasser fra 1. august 2021

En barnehage der store og små barn er mye ute. Vi er en liten privat barnehage som drives på ideelt grunnlag. Ønsker du å snakke med oss tar gjerne kontakt. e-post: kontor@barnashus.com tel: 66761440