Årets tema

I år satser vi på bærekraftig utvikling vi ønsker å jobbe mot å få barnehage sertifisert som Grønt Flagg barnehage. Hva innebærer det? Les mer her om du ønsker: https://grontflagg.fee.no/barnehage