Velkommen til Generalforsamling

Barnas Hus Gullhella AS avholder Generalforsamling mandag 22 mai kl 18.30, se link for agenda. Velkommen!