Foreldreundersøkelsen 2016, med resultat 4,7 av 5 i snitt!!

Takk for ditt bidrag - vi er stolte!

Vi i Barnas Hus Gullhella takker for en fantastisk god og viktig deltagelse på årets Foreldreundersøkelse.

Vi hadde en deltagerprosent på 86,4, noe som er netsen 20% mer enn vi har hatt tidligere år.

Vi er også ydmyke, takknemlig og stolte over resultatet, hvor vi har en snittscore på 4,7 av 5 mulige.

Vi legger dette som grunnlag for vår videre jobbing med å opprettholde dette gode resultatet, og for å strekke osss det lille ekstra videre!