Foruts Barneaksjon

Vi har nå sendt årets bidrag fra Barnas Hus

Vi i Barnas Hus er stolte over å ha sendt kr 7056,- til Foruts barneaksjon.

Vi takker alle foreldre og foresatte som bidro til dette, gjennom flott oppmøte på foreldresuppe og kafè, og gjennom å kjøpe produktene vi solgte.

Det føles godt å bidra!