Foreldreundersøkelsen 2016

Vi velger i år å benytte Udir sin nasjonale foreldreundesøkelse for å måle foreldrenes tilfredshet med barnehagen.

Årlig har Barnas Hus Gullhella deltatt i Asker kommune sin brukerundersøkelse mot barnehager. Nå har Udir opprettet en nasjonal foreldreundersøkelse, som alle barnehager i hele landet kan delta i. Denne undesøkelsen åpner 1 november og stenger 30 november, og vi håper og tror at deltagelse fra flest mulig foreldre kan hjelpe oss på vår vei med å kvalitetssikre og videreutvikle vår barnehage.

Mer informasjon om dette kan du finne her :

foreldreundersokelsen-i-barnehage

 

Alle foreldre vil også få mer informasjon via "tavla" i tiden frem mot undersøkelsen åpner!