"Arbeidsleir"

Personalmøte med praktisk jobbing og pedagogiske refleksjoner på løpende bånd!! Vi lagde eventyrkofferter med konkreter, vi mekka nytt tegnebord, og vi lagde bilder til kassene på avdelingene, slik at man ser hva som skal være hvor. Når vi sitter og jobber på denne måten går praten lett og vi reflekterer godt rundt det vi jobber med i hverdagen, små episoder som har skjedd og pedagogiske utfodringer vi står ovenfor.

Arbeidsleir