Brannvernuke

Uke 38 har vi Bannvernuke i barnehagen

Vi følger prosjektet "Nasjonal brannøvelse", og barna vil få øvelse i å høre klokka, gå ut på avtalt sted og følge våre brannrutiner. Vi ønsker også å kjøre en øvelse hvor de får ta på "brannmannstøvler" og være med å teste slangene våre.

Forledrene i barnehagen vil få tilsendt et skriv fra "Nasjonal brannøvelse", hvor de finner litt informasjon om hvordan snakke om brannvern og ha øvelser hjemme.