Juni nytt fra Barnas Hus

I barnehagen jobbes det nå med å avslutte et barnehageår, og samtidig forberede et nytt!

Det rundvaskes og males, det ryddes og kastes - alt mens barn og voksne nyter sommervarme og iskaldt spredervann. Vi har montert solseil for å gi barna muligheter til litt mer skygge, noe som er viktig, slik at de får avkjølt seg litt iblandt. Det kan til tider være slitsomt også med for mye sol og varme.

De voksne skal fredag 3 juni ha planleggingsdag,med evaluering av vårhalvåret og arbeid med verdier, denne gang i Tallin :-), og lederteam har også en egen plandag i midten av juni, hvor bla.årshjul legges. 

For barna har vi i år en felles sommertur til bonegård 22 juni, og vi ønsker foreldre, søsken og kanskje fler velkommen til stor felles sommerfest i barnehagen torsdag 16 juni.

En spennende måned for alle !