Generalforsamling 2016

Velkommen til Generalforsamling for Barnas Hus

Generalforsamling avholdes Mandag 23 mai, se link for innkalling og agenda. Velkommen!

Innkalling til generalforsamling 2016