Høring om Stortingsmelding 19,Tid for lek og læring, Bedre innhold i barnehagen

Det er for tiden stor debatt om denne stortingsmeldingen, og idag, torsdag 28 april er det åpen høring i Stortinget.

Vi følger debatten med spenning, både for og imot innlegg. På sosiale medier dannes det egne grupper, bla Barnehageopprør 2016 på Facebook. Dette er en viktig debatt, og i vår barnehage er vi, som de fleste andre barnehageansatte, opptatt av barnas beste! Skal barnehagen ta ibruk "skolemetoder" ?skal barn "testes" i barnehagen ? Skal all lek ha læring som mål ?

Vi er opptatt av god kvalitet - hva er god kvalitet for barna ? 

Dette er diskusjoner vi også har oppe i vår barnehage, og som er viktige å ha på agendaen, alltid! Det er flott at regjeringen ønsker god kvalitet for alle barnehagebarn, og så er det opp til oss i barnehagen å være med og bruke vår stemme i debatten!