Travle og gode dager :-)

På våren skjer det mange spennende ting i barnehagehverdagen vår.

Vi liker når det skjer ting rundt oss, og i disse dager er det stor aktivitet både i barnegruppene og hos personalet. Barna er hektisk opptatt med å nyte vår og soldager. De sykler rundt, de koster og feier og leter frem sport av nytt liv på uteområdene våre. Meitemarker og snegler, fugler og maur er alle spennende bekjentskaper. De voksne tar tak i disse interessene, og det snakkes, leses og synges, og lages fine ting som er knyttet opp mot det barna er opptatt av.

For de pedagogiske lederne er det tid for foreldresamtaler. Gode møtepunkter hvor vi kan snakke grundigere om nettopp ditt barn enn vi får gjort i hverdagen. Et nært samarbeid mellom foreldre og barnehage danner et godt grunnlag for at barna skal få det aller beste i barnehagen.

Videre har lederteamet begynt jobben med ny pedagogisk virksomhetsplan for vår barnehage. Denne jobben skal også inn i hele personalgruppen, og er en spennende prosess. Det er viktig å jobbe godt gjennom og revidere vårt pedagogiske ståsted, slik at barnehagen utvikler og oppdaterer seg både faglig og som institusjon. Vi ønsker fortsatt å være en barnehage som er opptatt av, og som yter god kvalitet til beste for barn!