Opptak for høsten

Søknadsfrist for barnehageplass høsten 2016 er passert.

Ledergruppen jobber nå med opptaket, og for å fordele barn på de ulike avdelingene til høsten. Opptaksbrev vil bli sendt ut slik at man kan takke ja eller nei til et eventuelt tilbud om plass, før påskefeiren.