Godt Nyttår!

Godt nyttår ønskes til barn, foreldre og andre vi møter i Barnas Hus Gullhella AS!