Foresatte er fornøyd med barnehagen

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra foresatte i foreldreundersøkelsen 2023. Budstikker ha lagt ut liste over resultatene over alle barnehager i Asker og Bærum, 157 barnehager totalt, der vi har kommet på plass 16. Vi har fått toppscore på flere områder som: -tilvenning, -barns sosiale utvikling, -barns nysgjerrighet og lyst til å lære - barns trivsel i barnehagen