Barna trives på Barnas Hus

Den årlige foreldreundersøkelsen fra Udir viser at barna trives hos oss. Vi scorer på 4,9 der 5 er høyest mulige svar. Dette bekrefter også barna selv. Barnas trivselsundersøkelse viser gjennomgående høyere score, enn det som er gjennomsnitt for barnehager i Asker. Begge undersøkelsene er tatt høsten 2021.