Barnehage jobber for å bli sertifisert med grønn flagg.

Alle 3 avdelinger jobber sammen for å bli en miljøsertifisert barnehage.

Småbarn har plukket søppel i nærmiljø og viser frem, hvor mye de greide å plukke på kort tid.

De eldste barn snakke om hva som er bra for jordkloden og hva som er dårlig. Sammen har de lagt noen miljøregler. For å synliggjøre det de lærer i hverdagen.