Innkalling til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 28. mai 2024, kl.15:00 - i barnehagen

Aksjonærer i AS Barnas Hus Gullhella innkalles herved til Generalforsamling. Sted: Barnas Hus Gullhella, Bukkemyrveien 3. Tidspunkt: 28. mai 2024, klokken 15.00. Innkomne forslag må leveres til styret på e-post: styret@barnashus.com innen 20. mai 2024. Agenda vedlagt Vel møtt! Hilsen styret