Innkalling til generalforsamling 28. april 2021,18:30 - på TEAMS

Aksjeeiere i AS Barnas Hus Gullhella innkalles til generalforsamling onsdag 28. april, klokken 18:30. Innkallingen ligger ved i lenke. Generalforsamlingen vil bli avholdt digitalt, på TEAMS, derfor ber vi om at alle som ønsker å møte - foruten styret og de som stiller til valg - melder sin interesse til styret @barnashus.com innen 24.april. Vel møtt! Hilsen styret