Tilbakemelding fra brukerundersøkelsen desember 2020

I årets brukerundersøkelse skåret vi I Barnas Hus Gullhella på total tilfredshet på 4,5 der 5 er høyest mulig skår. Vi ser muligens at svarene er litt preget av at vi er midt i en pandemi. Likevel har vi tatt tilbakemelding til oss og drøftet tiltak med både SU og styret.

Er du interessert i, hvordan vi tenker å jobbe rundt tilbakemeldinger fra årets brukerundersøkelse, kan du lese her:

Brukerundersøkelsen 2020