Vi har forlenget søknadsfrist, for 100% vikariat som barnehagelærer

Vi søker etter en pedagog som vil forsterke vår flotte småbarns avdeling, mens den ene av pedagogene har foreldrepermisjon. Stillings utlysning finner du her: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/33634e11-8737-42ce-8f76-540eb7514d92