Alle avdelinger har fått egen e-post adresse

Nå kan du skriver oss her: Karlsvogna: karlsvogna@barnashus.com Jupiter: jupiter@barnashus.com Pegasus: pegasus@barnashus.com