Innkalling til generalforsamling 27. mai 2020,18:30

Aksjeeiere i AS Barnas Hus Gullhella innkalles til generalforsamling onsdag 27. mai, klokken 18:30. Sakslisten vil bli lagt ut i løpet av kort tid. Generalforsamlingen vil bli avholdt digitalt. For å finne en passende plattform, ber vi om at alle som ønsker å møte - foruten styret og de som stiller til valg - melder sin interesse til styret @barnashus.com innen 20. mai. Vel møtt! Hilsen styret