Søknadsfrist 1.mars

Det er ikke for sent å besøke oss. Er dere interessert i å komme innom barnehagen tar gjerne kontakt med oss. Tel: 66761440 e-post: kontor@barnashus.com