Ny pedagogisk virksomhetsplan

Barnehagen har utarbeidet en ny pedagogisk virksomhetsplan, for årene 2019-2023.

Den pedagigske virksomhetsplanen vår finner du under fanen "Dokumenter".

Har du barn i barnehagen vår, eller ønsker å søke plass hos oss, så oppfordrer vi deg til å lese dette dokumentet!