Tradisjoner

Barnehagen vår har mange flotte tradisjoner gjennom et barnehageår.

Tradisjoner er en del av vår identitet. I barnehagen vår har vi mange tradisjoner som vi er stolte av, og som barna husker og gleder seg til fra år til år.

Tradisjonene våre gjenspeiler vår kulturelle identitet. Vi følger årstider og høytider og markerer dager som er viktige knyttet til dette. Når vi har barn fra andre kulturer i barnehagen, så ønsker vi også å bli kjent med og kanskje knytte til oss noen av deres tradisjoner.

Et aktuelt eksempel er samiske tradisjoner, som vi i år skal bli litt kjent med gjennom å markere samefolkets dag, som er 6 februar.

Så har vi tradisjoner som er spesielle for vår barnehage, som lanternefest i november, vinterfesten med ski og aking i lavvoen og den store sommerfesten hvor vi inviterer smått og stort, underholder gjestene og spiser deilig felles koldtbord.

I barnehagens årsplan er alle tradisjonene satt opp i barnehageårets årshjul (se i årsplan, under dokumenter).