Resultat av Brukerundersøkelsen 2018

Vi har en total tilfredshet på 4,6 av 5 poeng!

Vi er stolte og fornøyde med at barnehagen også i år har jevnt og godt resultat, med en total tilfredshet på 4,6.

Brukerundersøkelsen er et viktig verktøy for at vi i barnehagen skal kunne utvikle oss videre. Vi skal gi alle barn og foreldre en trygg barnehagehverdag.Barna skal få dekket sine behov og de skal bli gitt muligheten til å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv.