Velkommen til nytt barnehageår på Barnas Hus

Vi er igang med et nytt og "ubrukt" barnehageår!

Vi har ønsket velkommen til gamle og nye, både barn og foreldre denne uken.

Det er en spennende tid vi går imøte, med mye nytt for både barn, foreldre og ansatte. Disse første dagene har vært preget av forventninger og glede, å vi ser -og gleder oss alle til fortsettelsen !

Fokus i august er å legge til rette for trygghet og tillit, og å skape gode relasjoner gjennom det. Vi vil at alle barn og foreldre skal kjenne seg ønsket og velkommen hos oss, og at de får den beste barnehagetiden i nettopp vår barnehage.