Generalforsamling i Barnas Hus Gullhella AS

Onsdag 23 mai kl 18 avholdes Generalforsamling i Barnas Hus Gullhella As

Agenda kommer på hjemmesiden.

Minner om frist for å melde saker: Tirsdag 8 mai..

Saker meldes: kontor@barnashus.com